Over Anneke van Spaandonk

Ik ben Anneke van Spaandonk. Ik ben een geregistreerd therapeut die begeleiding aanbiedt voor individuen en groepen. Ik leg me erop toe mensen te helpen hun innerlijke wonden te helen, hechtere familiebanden te ontwikkelen en hun leven te verbeteren. Het is een ontdekkingsreis die ik met elke cliënt weer bijzonder vind – ik ben elke dag dankbaar voor mijn werk. Wil je ervaringen van anderen lezen, kijk dan naar deze recensies.

Onze sessies zullen een veilige omgeving voor je zijn waarin je de emotionele steun en professionele begeleiding krijgt die je nodig hebt. Hoewel we zullen praten over problemen waar je tegenaan loopt, richten we ons ook op je sterke kanten en zoeken naar manieren om positieve veranderingen aan te brengen in je leven.

Mijn opleiding en training, workshops

 • Bio-energetica
 • Reiki master
 • Body-& Reikitalk
 • Workshops energetische meditatie
 • Counselor: 4 jarige opleiding psychosociale begeleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO) te Utrecht. Richting transpersoonlijke counseling
 • Therapeutisch tekenen basis en voor gevorderden
 • Jungiaans counseling, academie integrale mensenwetenschappen
 • Indian Head masseuse
 • Verliesdeskundige 2 jarige opleiding Land van Rouw
 • Psychosociale basiskennis
 • Medische basiskennis

Ervaringsdeskundige

COK_stoel-1_1

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de psyche van de mens. Deze belangstelling kwam ook tot uiting in mijn oorspronkelijke vak als kapster. Daarbij bleek dat door mensen aan te raken, ze zich makkelijker open konden stellen om hun levensverhaal te vertellen. 
Rond mijn dertigste werd ik me bewuster en reflecteerde op vragen als: Waarom loop ik hier steeds tegen dezelfde problemen aan? Wie ben ik in de essentie? Wat wil ik, waar word ik gelukkig van? Mijn zoektocht begon met Bio- energetica, reiki-opleidingen, Body Reikitalk, energetische meditatiecursussen. Daarna werd duidelijk dat ik graag mensen wilde begeleiden op hun levenspad. Ik heb aan de “Academie Integrale mensenwetenschappen” in Utrecht een opleiding tot counselor gevolgd. 
In de periode daarna werd ik geconfronteerd met rouw/verlies in mijn leven en heb ik met dit thema affiniteit opgebouwd. Van daaruit besloot ik om me te specialiseren als verliesdeskundige en ik heb de opleiding “Het land van rouw” afgerond. Ik ben verlies-en ervaringsdeskundige en verliesbegeleider.Mijn wens is een boek te publiceren over de relatie met jezelf en hoe ieder zijn kruis draagt omdat dit een relatie heeft met al de levensvragen die ik in mijn praktijk tegenkom. Een start hiermee maakte ik al eerder in mijn afstudeerwerk en zal ik in het boek middels onderzoek verder uitdiepen.
Mijn praktijk staat ervoor om jouw innerlijke kompas in beweging te brengen. Ik leer je daarnaar te luisteren en er vertrouwen in te hebben. Je leert de goede weg die je op mag gaan op jouw levenspad. 
Zoals iedereen heb ik ook meerdere verliezen geleden:De achteruitgang van de gezondheid van mijn vader heb ik als een verlies ervaren. Hij had een hersenletsel overgehouden aan een ongeluk wat een karakterverandering met zich meebracht en kreeg na 9 jaar nog een herseninfarct. In de 18 jaar dat hij ziek was ben ik hem steeds meer en meer verloren als vader.Mijn vader overleed plotseling 10 dagen nadat ik als alleenstaande moeder bevallen was van mijn dochter. Dit verlies overschaduwde het geluk van de komst van mijn kind. Daarna droeg ik vanaf toen de zorg voor mijn moeder, die weduwe was geworden.Bij het verlies van partners in liefdesrelaties werden ook mijn toekomstverwachtingen aangetast: het creëren van een gezin. Mijn kinderwens is desondanks gerealiseerd, door zelf voor het moederschap te kiezen.Mijn moeder kreeg longkanker en overleed op 83-jarige leeftijd. Naast het gemis van mijn moeder overviel me het gevoel wees te zijn waarbij de vanzelfsprekende zorg en aandacht voor mijzelf wegviel. Deze leegte werd bovendien versterkt doordat de zorg die ik voor haar droeg ook wegviel.Helaas bestonden er in die tijd geen rouwgroepen voor mijn leeftijd. Ik heb dat als een gemis ervaren want ik ondervond geen herkenning van de vorm van rouw waar ik mee te maken had.   Ik heb in die tijd daarom individuele hulp gezocht voor het verwerken van deze verlieservaringen. Een verlieservaring in het heden roept herinneringen op van de eerdere verlieservaringen, die opnieuw aandacht vragen. Voor zover ik ze had beleefd, doorleefde ik die ervaringen opnieuw. 
Elke pijnervaring biedt uiteindelijk ook een andere kant. Ik voel me erdoor gelouterd en voel me krachtiger in het leven staan. Sta bewuster stil bij de essentie van het leven.