Over mijn werkwijzen

Binnen Counseling Innerlijke Kompas werken we met diverse therapeutische werkvormen. Tijdens de kennismaking bepalen we samen welke het best aansluiten bij jou als persoon en bij jouw vraag.

Lichaamswerk

Veel gevoelens hebben we leren onderdrukken en beheersen omdat ze moeilijk of niet gewenst waren. Om die reden kun je getracht hebben om gevoelens te onderdrukken waardoor je het contact met je lichaam verloor en meer vanuit je hoofd bent gaan leven.

Door stil te leren staan bij de signalen van je lichaam, leer je je emoties gewaar te worden en toe te staan en spanningen geleidelijk los te laten. Zo ervaar je jouw lichaam in zijn geheel te gebruiken en alles resoneert met elkaar (hoofd en lichaam). Gevolg is dat je beter geaard bent en echt aanwezig bent.

Familieopstelling

Dit is een vorm van psychotherapie, die ontwikkeld is door Bert Hellinger. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Een familieopstelling helpt je om inzicht te krijgen in de plek die je in je gezin van oorsprong innam.

Familieopstelling is een methode die, zonder veel woorden, je laat zien welke plek je in je huidige gezin inneemt of in je gezin van herkomst innam. Soms droeg je bijvoorbeeld een last van iemand anders. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of halfbewuste verbanden te zien én de mogelijke wegen te ontdekken om ons liefdevol los te maken uit verstrikkingen.

Familieopstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel cliënten als prettig en bevrijdend ervaren.

Wandelcoaching

Het kan soms gemakkelijker en prettiger zijn naast iemand te lopen dan tegenover elkaar te zitten. Door alleen al te bewegen kan het makkelijker zijn om je te openen en je kunt snel de diepte in. Daarbij worden er lichaamsgerichte oefeningen gedaan om in je gevoel te komen.
Naast het feit dat er van de natuur een rustgevende en helende werking uitgaat, biedt de natuur ook veel metaforen voor je levenspad. Als voorbeeld: Welke richting wil je kiezen in je leven? Neem je de ingeslagen weg of neem je een nieuwe route?

We starten eerst met de intake in de praktijkruimte, daarna gaan we wandelen. Wandelcoaching bij Counseling Innerlijke Kompas is in de bossen van Amarant en het duurt 1 a 1,5 uur.

Cliëntgerichte therapie / gesprekstherapie

Dit is de basis van persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor verkrijg je meer zelfreflectie en zelfkennis. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfacceptatie door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnenuit. Dit kan leiden tot een betere balans.

Bij cliëntgerichte therapie bepaalt de cliënt zelf welke richting de therapie op gaat (persoonsgerichte therapie). De therapeut biedt de cliënt zijn of haar sympathie, acceptatie, belangstelling en inlevingsvermogen. De therapeut bekritiseert niet, maar luistert aandachtig naar de cliënt, en maakt duidelijk wat er gezegd wordt.

Door de cliënt volledig te accepteren zoals die is, helpt de therapeut de cliënt zichzelf niet te veroordelen. De cliënt spiegelt samen met de therapeut over gedachten en gevoelens, maar de therapeut biedt geen directe adviezen of oplossingen. De cliënt bepaalt zelf in welke richting het proces van de therapie zich ontwikkelt. Alleen als de therapeut het idee heeft dat de ontwikkeling en persoonlijke groei geblokkeerd wordt, zal deze ingrijpen. Ook kan de therapeut klachten of problemen op een andere manier belichten om zo de cliënt meer inzicht in zichzelf te geven. De cliënt zal worden aangemoedigd stil te staan bij gedachten om gevoelens en emoties toe te laten en om deze vervolgens te uiten. De therapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Voice dialogue

Mogelijk herken je het fenomeen dat je voortdurend bepaalde gedachten herhaalt of dat je gedachten je iets opleggen waar je aan moet voldoen. Die gedachten roepen emoties op en zo ontstaan vicieuze cirkels waar je je moeilijk uit kunt bevrijden. Je gedachten bepalen je werkelijkheid.

Gedurende ons leven zijn meerdere persoonsdelen (prototypen) ontstaan zoals de waarnemer, de criticus, het innerlijk kind, de ouder… Elk deel heeft zijn of haar eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Deze delen kunnen elkaar tegenwerken waardoor je een innerlijk conflict ervaart. Daar waar een deel te overheersend is, zal een ander deel te weinig aan bod komen.

In Voice Dialogue worden de verschillende delen in jou uitgenodigd om vrijuit te spreken. Je hoort daarbij jezelf spontaan zeggen wat jou bezighoudt, welke gedachten en vaak onderdrukte emoties je gedrag bepalen. Het betreft veelal gevoelens die miskend zijn en om erkenning vragen. Door inzicht in wat er in je leeft en geleefd heeft, ontstaat er een verschuiving binnen jezelf waardoor ruimte ontstaat om andere keuzen te maken.